Algemene Leveringsvoorwaarden Internetbestellingen

Algemene leveringsvoorwaarden internetbestellingen en Privacy verklaring

Joannusmolen B.V. – Batist VOF

Algemeen
Door het plaatsen van een bestelling via internet aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel uit zullen maken van de koopovereenkomst tussen koper en leverancier. Iedere order wordt door de leverancier beschouwd als een separate koopovereenkomst.

Bestellingen
Bestellingen kunnen alleen via de webwinkel worden opgegeven. Na het opgeven van de bestelling ontvangt koper een factuur. Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Leverancier is te allen tijde gerechtigd een bestelling te weigeren als de bestelling irreëel is en/of er het vermoeden van misbruik bestaat.

Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Betaling
Betalingen dienen vooraf te geschieden. Bestelling kunnen uitsluitend worden afgehandeld middels iDEAL.
Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en worden de goederen verzonden.

Levering & bezorging
Bestellingen worden binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden, mits voorradig. Normaal gesproken worden bestellingen elke werkdag verstuurd. Indien een levering langer dan 10 werkdagen gaat duren, wordt de koper hiervan in kennis gesteld. De producten worden in een deugdelijke verpakking via Post NL geleverd.

De bezorging vindt plaats van maandag tot en met zaterdag. Bij afwezigheid van de koper op het aflevertijdstip zal Post NL een mededeling achterlaten waarop vermeld staat wanneer de bestelling opnieuw zal worden aangeboden. Bij herhaalde afwezigheid van de koper is de bestelling daarna nog binnen de door Post NL aangegeven periode af te halen op een aangegeven locatie. Niet afgehaalde bestellingen zullen na de aangegeven periode door Post NL geretourneerd worden naar de afzender.

Het is mogelijk een afwijkend bezorgadres op te geven op het bestelformulier, bijvoorbeeld op het werk of bij de buren. De verzending binnen Nederland is gratis bij bestellingen vanaf € 30,00 (daaronder rekenen we € 4,95).

Retourneren van artikelen en/of bestellingen
De koper is gerechtigd de ontvangen producten, mits ongebruikt, ongeopend, onbeschadigd en voorzien van hun originele verpakking, binnen 14 dagen nadat deze zijn afgeleverd, aan leverancier te retourneren. De koper dient in dit geval altijd eerst contact op te nemen met de leverancier over de te volgen procedure. Beschadigde retourzendingen kunnen niet worden geaccepteerd. De kosten en het risico van retourzending zijn voor rekening van de koper. Leverancier zal, nadat de producten zijn geretourneerd en in goede staat zijn ontvangen, het door koper daarvoor betaalde bedrag binnen 2 weken terugbetalen. De kosten voor het retour zenden worden echter niet vergoed. Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken aan geleverde producten die te wijten zijn aan onjuiste of onzorgvuldige opslag of behandeling door koper.

Reclamatie/aansprakelijkheid
In geval van schade aan de ontvangen producten, dient de koper dit onmiddellijk na ontvangst aan de leverancier te melden, maar beslist binnen 2 dagen. De leverancier bepaalt of de producten geretourneerd moeten worden door koper. Indien op tijd is gereclameerd en de koper de producten (in overleg met leverancier) heeft geretourneerd, zal leverancier voor gratis herlevering zorgdragen of het door koper betaalde bedrag vergoeden.

Op internetbestellingen is de Wet kopen op afstand van toepassing.
Leverancier heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de internetsite te wijzigen.

Joannusmolen B.V. staat ingeschreven onder nr. 10028030 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Joannusmolen B.V. besteedt de orders die via de webshop geplaatst worden uit aan Batist V.O.F. Ingeschreven onder nr. 61673242 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel – BTW nummer NL854440392B01.

Privacy verklaring (AVG)
Joannusmolen B.V. verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van: 
- Klanten 
- Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten.
 - Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
 
- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

 - Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

Waarom Joannusmolen B.V. uw gegevens verwerkt
Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast gebruikt Joannusmolen B.V. uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. En het versturen van nieuwsbrieven per e-mail na uw goedkeuring.

Hoelang bewaren wij uw gegevens
Joannusmolen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of, indien van toepassing, als er een juridische bewaarplicht op geldt. Uw persoonsgegevens kunnen alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Persoonsgegevens delen met anderen
Uw persoonsgegevens worden alléén aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website, cookies en verzamelen van bezoekersgegevens
Op de website van Joannusmolen B.V. maken wij enkel gebruik van functionele cookies die de web ervaring prettiger en gebruiksvriendelijker maakt. We maken op Ekobaby.nl geen gebruik van analytische of tracking cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ekobaby.nl. Joannusmolen B.V. zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren. 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligde website via SSL Certificaat
Joannusmolen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Joannusmolen B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact info@ekobaby.nl Overige Contactgegevens zijn te vinden op onze website.Laatst aangepast: mei 2018

producten toegevoegd. Bekijk winkelmandje